ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:42:15

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: shevchenko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using name std;
int a,b,c;
int main(){
  cin >>a>>b>>c;
  cout <<a+b-c;
}
main.cpp:2:7: error: expected nested-name-specifier before 'name'
 using name std;
    ^~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin >>a>>b>>c;
   ^~~
main.cpp:5:5: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
main.cpp:6:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout <<a+b-c;
   ^~~~
main.cpp:6:5: note: suggested alternative:
In file included from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:75:0,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~