ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:41:46

ამოცანა: ინფორმატიკის და მათემატიკის წრეები

მომხმარებელი: liza8890

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>

using namespace std;

 int a,b,c;
 int main()
 {
   cin >>a>>b>>c>>;
   cout <<a+b-c;
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:21: error: expected primary-expression before ';' token
   cin >>a>>b>>c>>;
           ^