ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:34:13

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: tsotniko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++ .h>
using namespace std;
int k,a,b,c;
main (){
  cin>>k>>a>>b>>c;
  cout<<a%k+b%k+c%k;
}
main.cpp:1:25: fatal error: bits/stdc++ .h: No such file or directory
 #include<bits/stdc++ .h>
             ^
compilation terminated.