ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:32:27

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: giorgimelikishvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bts/stdc++,h>
#include <iostream>
using namespace std;
int k,a,b,c;
int main (){
cin>>k>>a>>b>>c;
 cout<<a%k+b%k+c%k; 
)
main.cpp:1:23: fatal error: bts/stdc++,h: No such file or directory
 #include<bts/stdc++,h>
            ^
compilation terminated.