ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:31:16

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: b_jejeia

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++,h>
#include <iostream>

using namespace std;
int main () (
   int a,b,c,k;
   cin >>k,a,b,c;
   cout <<ask+bsk+csk;
   0
)
main.cpp:1:25: fatal error: bits/stdc++,h: No such file or directory
 #include <bits/stdc++,h>
             ^
compilation terminated.