ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:26:55

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: DaTo69KoBuLa

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++>
using namespace std:
   intk,a,b,c;
   main{}{
     cin>>k>>a>>b>>c;
     cout<<a&k+b&k+b&k
   }
  
main.cpp:1:23: fatal error: bits/stdc++: No such file or directory
 #include <bits/stdc++>
            ^
compilation terminated.