ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:26:02

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: shevchenko

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++,h>
using name std;
int k,a,b,c;
int main(){
  cin>>k>>a>>b>>c;
  cout<<a%k+b%k+c%k
}
main.cpp:1:24: fatal error: bits/stdc++,h: No such file or directory
 #include<bits/stdc++,h>
            ^
compilation terminated.