ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:25:50

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: Kolbini

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#incude<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int k,a,b,c;
int main () {
  cin>>k>>a>>b>>c;
  cout<<a%k+b%k+c%k;
}
main.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #incude
 #incude<bits/stdc++.h>
 ^~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:5: error: 'cin' was not declared in this scope
   cin>>k>>a>>b>>c;
   ^~~
main.cpp:6:5: error: 'cout' was not declared in this scope
   cout<<a%k+b%k+c%k;
   ^~~~