ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 15:20:14

ამოცანა: შოკოლადის სამი პაკეტი

მომხმარებელი: l_makaradze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std
int k,a,b,c
int mainc(){
    cin>>k>>a>>b>>c;
    cout<<a%k+b%k+c%k;
}
main.cpp:3:1: error: expected ';' before 'int'
 int k,a,b,c
 ^~~
main.cpp:4:1: error: expected initializer before 'int'
 int mainc(){
 ^~~