ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 10:49:09

ამოცანა: რამდენი ლუწი და რამდენი კენტია?

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=0) cout<<"3 0";
  if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=1) cout<<"0 3";
  if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=0) cout<<"2 1";
  if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=0) cout<<"2 1";
  if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=1) cout<<"2 1";
  if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=0) cout<<"1 2";
  if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=1) cout<<"1 2";
  if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=1) cout<<"1 2";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=0) cout<<"3 0";
                     ^
main.cpp:7:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=1) cout<<"0 3";
                     ^
main.cpp:8:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=0) cout<<"2 1";
                     ^
main.cpp:9:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=0) cout<<"2 1";
                     ^
main.cpp:10:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=1) cout<<"2 1";
                     ^
main.cpp:11:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=0) cout<<"1 2";
                     ^
main.cpp:12:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=1 && (a+c)%2=0 && (b+c)%2=1) cout<<"1 2";
                     ^
main.cpp:13:42: error: lvalue required as left operand of assignment
   if((a+b)%2=0 && (a+c)%2=1 && (b+c)%2=1) cout<<"1 2";
                     ^