ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 10:38:44

ამოცანა: კანფეტების ჭამა

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int N,M,a;
  cin>>N>>M>>a;
  if(a=1 && N==M) cout<<"MZIA";
  if(a=2 && N==M) cout<<"ZEZVA";
  if(a=1 && N>M) cout<<"MZIA";
  if(a=1 && N<M) cout<<"ZEZVA";
  if(a=2 && N>M) cout<<"MZIA";
  if(a=2 && N<M) cout<<"ZEZVA";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
1 5 5
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 5 5
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 20 4 
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 20 4
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 15 17
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 15 17
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 7 8
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 9 8
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
ZEZVAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1 1
გამომავალი მონაცემები
MZIA
თქვენი პასუხი
MZIAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
2 2 2
გამომავალი მონაცემები
ZEZVA
თქვენი პასუხი
MZIAZEZVA
ჩეკერის პასუხი
NO