ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 23.09.2022 10:08:12

ამოცანა: კანფეტების ჭამა

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int N,M,a;
  cin>>N>>M>>a;
  if(a=1 N==M) cout<<"MZIA";
  if(a=2 N==M) cout<<"ZEZVA";
  if(a=1 N>M) cout<<"MZIA";
  if(a=1 N<M) cout<<"ZEZVA";
  if(a=2 N>M) cout<<"MZIA";
  if(a=2 N<M) cout<<"ZEZVA";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=1 N==M) cout<<"MZIA";
      ^
main.cpp:7:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=2 N==M) cout<<"ZEZVA";
      ^
main.cpp:8:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=1 N>M) cout<<"MZIA";
      ^
main.cpp:9:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=1 N<M) cout<<"ZEZVA";
      ^
main.cpp:10:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=2 N>M) cout<<"MZIA";
      ^
main.cpp:11:12: error: expected ')' before 'N'
   if(a=2 N<M) cout<<"ZEZVA";
      ^