ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 23:39:52

ამოცანა: მოგზაურობა

მომხმარებელი: nika11

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,a,b,c,d;
main(){
cin>>a>>b;
cout<<a*80+b*100;
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:17: error: expected '}' at end of input
 cout<<a*80+b*100;
                 ^