ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 23:35:36

ამოცანა: პარალელოგრამი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c,d;
  cin>>a>>b>>c>>d;
  if(a==b && c==d) cout<<"YES";
  if(a==c && d==b) cout<<"YES";
  if(a==d && b==c) cout<<"YES";
  if(a!=b && c==d) cout<<"NO";
  if(a!=c && d==b) cout<<"NO";
  if(a!=d && b==c) cout<<"NO";
  if(a==b && c!=d) cout<<"NO";
  if(a==c && d!=b) cout<<"N0";
  if(a==d && b!=c) cout<<"NO";
  if(a!=b && c!=d) cout<<"NO";
  if(a!=c && d!=b) cout<<"N0";
  if(a!=d && b!=c) cout<<"NO";
  
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
4 8 4 8
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNONO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
6 6 3 1
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NON0NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
12 12 12 12
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESYESYES
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 100 210 210
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESN0NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
400 120 120 400
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESNON0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
300 120 159 300
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NONON0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
855 865 906 906
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NON0NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
777 777 777 321
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NONON0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
80 80 120 120 
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESN0NO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
437 921 921 921
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
NONONO
ჩეკერის პასუხი
NO