ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 23:10:44

ამოცანა: ორი მართკუთხედის გაერთიანება

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
    int a,b,c,d;
    cin>>a>>b>>c;
    if(a=d && a>b+c) cout<<b+c<<a; if(a=d && a<b+c) cout<<a<<b+c; if(a=b && a>d+c) cout<<d+c<<a; if(a=b && a<b+c) cout<<a<<d+c;
    if(a=c && a>b+d) cout<<b+d<<a; if(a=c && a<b+d) cout<<a<<b+d; if(b=c && c>a+d) cout<<a+d<<c; if(b=c && c<a+d) cout<<c<<a+d;
    if(b=d && d>a+c) cout<<a+c<<d; if(b=d && d<a+c) cout<<d<<a+c;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 5
5 4
გამომავალი მონაცემები
5 11
თქვენი პასუხი
110121970121970521966621965
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 5
10 30
გამომავალი მონაცემები
10 35
თქვენი პასუხი
11512205812205310220491122048
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 20
30 100
გამომავალი მონაცემები
50 100
თქვენი პასუხი
50115012208212207230220533122052
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 20 100 40
გამომავალი მონაცემები
60 100
თქვენი პასუხი
11201220051219251002190610121905
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 300 400 200
გამომავალი მონაცემები
200 700
თქვენი პასუხი
17001223951222954002199640121995
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
55 5
55 6
გამომავალი მონაცემები
11 55
თქვენი პასუხი
16012203812198855219845621983
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
185 300
300 115
გამომავალი მონაცემები
300 300
თქვენი პასუხი
16001223051223053002200630122005
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16 200
200 24
გამომავალი მონაცემები
40 200
თქვენი პასუხი
14001222481222482002204920122048
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1000
2 1000
გამომავალი მონაცემები
3 1000
თქვენი პასუხი
11002121997122995221996321995
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 222
333 500
გამომავალი მონაცემები
500 555
თქვენი პასუხი
15551222951221843332196333421962
ჩეკერის პასუხი
NO