ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 23:09:45

ამოცანა: ორი მართკუთხედის გაერთიანება

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c,d;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a=d && a>b+c) cout<<b+c<<a; if(a=d a<b+c) cout<<a<<b+c; if(a=b && a>d+c) cout<<d+c<<a; if(a=b a<b+c) cout<<a<<d+c;
  if(a=c && a>b+d) cout<<b+d<<a; if(a=c a<b+d) cout<<a<<b+d; if(b=c && c>a+d) cout<<a+d<<c; if(b=c c<a+d) cout<<c<<a+d;
  if(b=d && d>a+c) cout<<a+c<<d; if(b=d d<a+c) cout<<d<<a+c;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:43: error: expected ')' before 'a'
   if(a=d && a>b+c) cout<<b+c<<a; if(a=d a<b+c) cout<<a<<b+c; if(a=b && a>d+c) cout<<d+c<<a; if(a=b a<b+c) cout<<a<<d+c;
                      ^
main.cpp:6:102: error: expected ')' before 'a'
   if(a=d && a>b+c) cout<<b+c<<a; if(a=d a<b+c) cout<<a<<b+c; if(a=b && a>d+c) cout<<d+c<<a; if(a=b a<b+c) cout<<a<<d+c;
                                                   ^
main.cpp:7:43: error: expected ')' before 'a'
   if(a=c && a>b+d) cout<<b+d<<a; if(a=c a<b+d) cout<<a<<b+d; if(b=c && c>a+d) cout<<a+d<<c; if(b=c c<a+d) cout<<c<<a+d;
                      ^
main.cpp:7:102: error: expected ')' before 'c'
   if(a=c && a>b+d) cout<<b+d<<a; if(a=c a<b+d) cout<<a<<b+d; if(b=c && c>a+d) cout<<a+d<<c; if(b=c c<a+d) cout<<c<<a+d;
                                                   ^
main.cpp:8:43: error: expected ')' before 'd'
   if(b=d && d>a+c) cout<<a+c<<d; if(b=d d<a+c) cout<<d<<a+c;
                      ^