ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 22:35:32

ამოცანა: გაყოფა საკუთარ ციფრთა ჯამზე

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int n;
  cin>>n;
  if(n%(n/10+n%10)=0) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:22: error: lvalue required as left operand of assignment
   if(n%(n/10+n%10)=0) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
           ^