ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 22:23:55

ამოცანა: წყვილ-წყვილად ნამრავლი

მომხმარებელი: nikanoza

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,b,c;
int main() {
  cin>>abc;
  cout <<a*b+a*c+b*c;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:10: error: 'abc' was not declared in this scope
   cin>>abc;
     ^~~