ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 22:20:02

ამოცანა: მსგავსება და განსხვავება

მომხმარებელი: Domenico_Verratti

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;


int main()
{
  string s1, s2;
  cin >> s1 >> s2;
  s1 += s2;

  set<char> name1(s1.begin(), s1.end());

  cin >> s1 >> s2;
  s1 += s2;

  set<char> name2(s1.begin(), s1.end());

  int commons = 0, diffs = 0;

  for(char item1 : name1){
    if(name2.count(item1))
     commons ++;
    else
     diffs ++;
  }

  diffs += name2.size() - commons;

  cout << commons << " " << diffs << endl;
  return 0;
}

/*
შესატანი მონაცემები

lebron james
michael jordan

    item1
name1 = {'a', 'b', 'e', 'j', 'l', 'm', 'n', 'o', 'r', 's'} -> 9

name2 = {'a', 'c', 'd', 'e', 'h', 'i', 'j', 'l', 'm', 'n', 'o', 'r'} -> 12

commons = {'a', 'e', 'j', 'l', 'm', 'n', 'o', 'r'} -> 8
diffs  = {'b', 's', 'c', 'd', 'h', 'i'} -> 2 + 4 = 6

*/

/*#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
  string line, lun;
  int saerto = 0;
  int gansxvavebuli = 0;
  cin >> line;
  cin >> lun;
  for (int i = 0 , j = 0; i < line.lenght(), j < lun.lenght; i++, j++){
  if (i == j)
    saerto ++;
    else
    gansxvavebuli ++;


  }
  return 0;
}
*/

ტესტები

შემავალი მონაცემები
lebron james
michael jordan
გამომავალი მონაცემები
8 6
თქვენი პასუხი
8 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
diego maradona
lionel messi
გამომავალი მონაცემები
5 6
თქვენი პასუხი
5 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
javaharlal nehru
indira gandhi
გამომავალი მონაცემები
4 8
თქვენი პასუხი
4 8
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
ronald reagan
nikola sarkozi
გამომავალი მონაცემები
5 7
თქვენი პასუხი
5 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
vladimer putin
invalider trump
გამომავალი მონაცემები
12 0
თქვენი პასუხი
12 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
finnegan farmer
kudvock suttolo
გამომავალი მონაცემები
0 17
თქვენი პასუხი
0 17
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
charlize chapman
margaret mcconnell
გამომავალი მონაცემები
7 7
თქვენი პასუხი
7 7
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
anzor tvalabeishvili
aleksandre mindorashvili
გამომავალი მონაცემები
10 6
თქვენი პასუხი
10 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbb
aba baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaba
გამომავალი მონაცემები
2 0
თქვენი პასუხი
2 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
aaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
ccccccccccccccc ddddddddddddddddddddddddd
გამომავალი მონაცემები
0 4
თქვენი პასუხი
0 4
ჩეკერის პასუხი
YES