ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 22:16:55

ამოცანა: ბამბუკი

მომხმარებელი: nikanoza

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a;
int main() {
  cin>>a;
  b=a+a/3;
  c=b+b/3;
  d=c+c/3;
  e=d+d/3;
  cout<<d;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:5: error: 'b' was not declared in this scope
   b=a+a/3;
   ^
main.cpp:7:5: error: 'c' was not declared in this scope
   c=b+b/3;
   ^
main.cpp:8:5: error: 'd' was not declared in this scope
   d=c+c/3;
   ^
main.cpp:9:5: error: 'e' was not declared in this scope
   e=d+d/3;
   ^