ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 22:08:59

ამოცანა: ბამბუკი

მომხმარებელი: nikanoza

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a;
main() {
  cin>>a;
  cout<<(a+a/3)+((a+a/3)/3)+(a+a/3)+((a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)+((a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3);
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:60: error: expected ';' before ')' token
   cout<<(a+a/3)+((a+a/3)/3)+(a+a/3)+((a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)+((a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3)/3)+(a+a/3);
                              ^