ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 21:28:59

ამოცანა: ბამბუკი

მომხმარებელი: nika11

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;    
int  n,a,b,c,d;
main () [
cin>>n;
a=n+n/3;
b=a+a/3;
c=b+b/3;
d=c+c/3;
cout<<d;
]
main.cpp:5:7: error: array bound is not an integer constant before ';' token
 cin>>n;
       ^
main.cpp:5:7: error: expected ']' before ';' token
main.cpp:6:1: error: 'a' does not name a type
 a=n+n/3;
 ^
main.cpp:7:1: error: 'b' does not name a type
 b=a+a/3;
 ^
main.cpp:8:1: error: 'c' does not name a type
 c=b+b/3;
 ^
main.cpp:9:1: error: 'd' does not name a type
 d=c+c/3;
 ^
main.cpp:10:1: error: 'cout' does not name a type
 cout<<d;
 ^~~~
main.cpp:11:1: error: expected unqualified-id before ']' token
 ]
 ^