ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 20:40:08

ამოცანა: სამნიშნა რიცხვი და ნაშთები

მომხმარებელი: elenea

ვერდიქტი: სრული ამოხსნა

შეფასება: 100.0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int a,x,y,z;

int main() {
    cin>>a;
    x=a/100;
    y=(a%100)/10;
    z=a%10;
    cout<<a%x<<" "<<a%y<<" "<<a%z;
}


ტესტები

შემავალი მონაცემები
754
გამომავალი მონაცემები
5 4 2
თქვენი პასუხი
5 4 2
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
189
გამომავალი მონაცემები
0 5 0
თქვენი პასუხი
0 5 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
397
გამომავალი მონაცემები
1 1 5
თქვენი პასუხი
1 1 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
777
გამომავალი მონაცემები
0 0 0
თქვენი პასუხი
0 0 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
519
გამომავალი მონაცემები
4 0 6
თქვენი პასუხი
4 0 6
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
997
გამომავალი მონაცემები
7 7 3
თქვენი პასუხი
7 7 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
125
გამომავალი მონაცემები
0 1 0
თქვენი პასუხი
0 1 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
523
გამომავალი მონაცემები
3 1 1
თქვენი პასუხი
3 1 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
628
გამომავალი მონაცემები
4 0 4
თქვენი პასუხი
4 0 4
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
839
გამომავალი მონაცემები
7 2 2
თქვენი პასუხი
7 2 2
ჩეკერის პასუხი
YES