ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 19:53:36

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: alexandre_kovalchuki

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a, b, x, y;
main() {
cin>>a>>b;
x=abs(a-b);
y=a+b;
if(x>1) cout<<(y-x)/2<< " " <<x/2; else cout<<y/2<< " " <<x/2;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
 35 81
გამომავალი მონაცემები
58.0
თქვენი პასუხი
35 23
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
14 29
გამომავალი მონაცემები
21.5
თქვენი პასუხი
14 7
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 0
გამომავალი მონაცემები
0.0
თქვენი პასუხი
0 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 1
გამომავალი მონაცემები
0.5
თქვენი პასუხი
0 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 101
გამომავალი მონაცემები
100.5
თქვენი პასუხი
100 0
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000 500
გამომავალი მონაცემები
750.0
თქვენი პასუხი
500 250
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9999 10001
გამომავალი მონაცემები
10000.0
თქვენი პასუხი
9999 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
0 30000
გამომავალი მონაცემები
15000.0
თქვენი პასუხი
0 15000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
125 375
გამომავალი მონაცემები
250.0
თქვენი პასუხი
125 125
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
30000 30000
გამომავალი მონაცემები
30000.0
თქვენი პასუხი
30000 0
ჩეკერის პასუხი
NO