ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 16:08:23

ამოცანა: ფილიპი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int a,b,c,d;
int main () {
  cin>>a>>b>>c>>d;
  c=a%10*100+a/10%10*10+a/100;
  d=b%10*100+b/10%10*10+b/100;

  
  
  
  if(c>d) cout<<c; else cout<<d;
}
  
  
}
main.cpp:16:1: error: expected declaration before '}' token
 }
 ^