ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 12:35:24

ამოცანა: ორი რიცხვის შედგენა

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iosream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c,d;
  cin>>a>>b>>c>>d;
  if(max(a,b)>max(c,d)) cout<<"NATO";
  if(max(a,b)<max(c,d)) cout<<"BUBA";
  if(max(a,b)==max(c,d) && min(a,b)>min(c,d)) cout<<"NATO";
  if(max(a,b)==max(c,d) && min(a,b),min(c,d)) cout<<"BUBA";
  if(max(a,b)==max(c,d) && min(a,b)==min(c,d)) cout<<"NO ONE";

}
main.cpp:1:18: fatal error: iosream: No such file or directory
 #include<iosream>
         ^
compilation terminated.