ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 12:04:48

ამოცანა: წყვილ-წყვილად ნამრავლი

მომხმარებელი: elenea

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
int abc;

  main()
 { cin>>a>>b>>c;
  cout<<a*b+a*c+b*c;

 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:10: error: 'a' was not declared in this scope
  { cin>>a>>b>>c;
     ^
main.cpp:6:13: error: 'b' was not declared in this scope
  { cin>>a>>b>>c;
       ^
main.cpp:6:16: error: 'c' was not declared in this scope
  { cin>>a>>b>>c;
        ^