ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 11:47:20

ამოცანა: არითმეტიკული ოპერაციები

მომხმარებელი: elenea

ვერდიქტი: ნაწილობრივი ამოხსნა

შეფასება: 50.0 ქულა#include <iostream>
  using namespace std;
int a,b;

  int main()
  { cin>>a>>b;
    cout<<a+b<<" "<<a-b<<" "<<a*b<<" "<<a%b;

  }

ტესტები

შემავალი მონაცემები
13 5
გამომავალი მონაცემები
18
8
65
3
თქვენი პასუხი
18 8 65 3
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
21 16
გამომავალი მონაცემები
37
5
336
5
თქვენი პასუხი
37 5 336 5
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
93 23
გამომავალი მონაცემები
116
70
2139
1
თქვენი პასუხი
116 70 2139 1
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
2244 44
გამომავალი მონაცემები
2288
2200
98736
0
თქვენი პასუხი
2288 2200 98736 0
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
9997 3264
გამომავალი მონაცემები
13261
6733
32630208
205
თქვენი პასუხი
13261 6733 32630208 205
ჩეკერის პასუხი
YES
შემავალი მონაცემები
576576 76579
გამომავალი მონაცემები
653155
499997
44153613504
40523
თქვენი პასუხი
653155 499997 1203940544 40523
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
847847287 7457845
გამომავალი მონაცემები
855305132
840389442
6323113650116515
5110802
თქვენი პასუხი
855305132 840389442 -1627564125 5110802
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1000000001 1000000000
გამომავალი მონაცემები
2000000001
1
1000000001000000000
1
თქვენი პასუხი
2000000001 1 -486618624 1
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1500500500 1400400400
გამომავალი მონაცემები
2900900900
100100100
2101301500400200000
100100100
თქვენი პასუხი
-1394066396 100100100 -648451776 100100100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1987654321 231
გამომავალი მონაცემები
1987654552
1987654090
459148148151
37
თქვენი პასუხი
1987654552 1987654090 -413352521 37
ჩეკერის პასუხი
NO