ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 11:22:04

ამოცანა: ბუბა და კუბიკები

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a>=b && c=<b) cout<<a-b<<" "<<a/2;
  if(b>=a && c=<a) cout<<b-a<<" "<<b/2;
  if(c>=b && b<a) cout<<c-b<<" "<<c/2;
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:18: error: expected primary-expression before '<' token
   if(a>=b && c=<b) cout<<a-b<<" "<<a/2;
         ^
main.cpp:7:18: error: expected primary-expression before '<' token
   if(b>=a && c=<a) cout<<b-a<<" "<<b/2;
         ^