ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 09:59:04

ამოცანა: ორი მართკუთხედის გაერთიანება

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream> 
using namespace std;
main(){
    int a,b,c;
    cin>>a,b,c;
    cout<<a+b<<c;
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
7 5
5 4
გამომავალი მონაცემები
5 11
თქვენი პასუხი
70
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 5
10 30
გამომავალი მონაცემები
10 35
თქვენი პასუხი
100
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 20
30 100
გამომავალი მონაცემები
50 100
თქვენი პასუხი
1000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 20 100 40
გამომავალი მონაცემები
60 100
თქვენი პასუხი
1000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
200 300 400 200
გამომავალი მონაცემები
200 700
თქვენი პასუხი
2000
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
55 5
55 6
გამომავალი მონაცემები
11 55
თქვენი პასუხი
550
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
185 300
300 115
გამომავალი მონაცემები
300 300
თქვენი პასუხი
1850
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
16 200
200 24
გამომავალი მონაცემები
40 200
თქვენი პასუხი
160
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
1 1000
2 1000
გამომავალი მონაცემები
3 1000
თქვენი პასუხი
10
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 222
333 500
გამომავალი მონაცემები
500 555
თქვენი პასუხი
5000
ჩეკერის პასუხი
NO