ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 09:58:40

ამოცანა: ორი მართკუთხედის გაერთიანება

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iosream> 
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a,b,c;
  cout<<a+b<<c;
}
main.cpp:1:19: fatal error: iosream: No such file or directory
 #include<iosream>
          ^
compilation terminated.