ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 09:55:23

ამოცანა: ტოლფერდა სამკუთხედი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a==b && b!=c && c!=a && a+b>c && a+c>b && c+b>a) cout<<"YES";
  if(a!=b && b==c && c!=a && a+b>c && a+c>b && c+b>a) cout<<"YES";
  if(a!=b && b!=c && c==a && a+b>c && a+c>b && c+b>a) cout<<"YES";
  if(a==b && b==c && c==a &&) cout<<"NO";
  if(a!=b && b!=c && c!=a) cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:9:31: error: expected primary-expression before ')' token
   if(a==b && b==c && c==a &&) cout<<"NO";
                ^