ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 09:45:27

ამოცანა: ტოლფერდა სამკუთხედი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a==b || a==c || c!=a && a+b>c && a+c>b && b+c>a) cout<<"YES";
  if(a==b || a!=c || c==a && a+b>c && a+c>b && b+c>a) cout<<"YES";
  if(a!=b || a==c || c==a && a+b>c && a+c>b && b+c>a) cout<<"YES";
  if(a!=b || a!=c || c!=a) cout<<"NO";
  if(a==b || a==c || c==a) cout<<"NO";
}

ტესტები

შემავალი მონაცემები
5 5 7
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESYESNONO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
9 9 9
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
4 5 6
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
10 9 10
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESYESYESNONO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
100 101 101
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
500 500 500
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
943 755 423
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
287 847 705
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
999 999 1
გამომავალი მონაცემები
YES
თქვენი პასუხი
YESYESNONO
ჩეკერის პასუხი
NO
შემავალი მონაცემები
19 79 67
გამომავალი მონაცემები
NO
თქვენი პასუხი
YESYESYESNO
ჩეკერის პასუხი
NO