ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 09:38:44

ამოცანა: ტოლფერდა სამკუთხედი

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if(a=b || a=c || c=a && a+b>c && a+c>b && b+c>a) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:51: error: lvalue required as left operand of assignment
   if(a=b || a=c || c=a && a+b>c && a+c>b && b+c>a) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
                          ^