ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 22.09.2022 09:17:45

ამოცანა: ორი რიცხვის საშუალო არითმეტიკული

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
main() {
  int A, B;
  cin>> A >> B;
  float avg = (A + B)/2;
  if((A+B)%2==0;
}  
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:18: error: expected ')' before ';' token
   if((A+B)%2==0;
         ^