ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 20:14:27

ამოცანა: ლოკოკინა

მომხმარებელი: saintjuste

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace istd;

int a,b,n;
main(){
cin>>a>>b>>n;
cout<<a%n+b%n;
}
main.cpp:2:17: error: 'istd' is not a namespace-name
 using namespace istd;
         ^~~~
main.cpp:2:21: error: expected namespace-name before ';' token
 using namespace istd;
           ^
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:1: error: 'cin' was not declared in this scope
 cin>>a>>b>>n;
 ^~~
main.cpp:6:1: note: suggested alternative:
In file included from main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:60:18: note:  'std::cin'
  extern istream cin; /// Linked to standard input
         ^~~
main.cpp:7:1: error: 'cout' was not declared in this scope
 cout<<a%n+b%n;
 ^~~~
main.cpp:7:1: note: suggested alternative:
In file included from main.cpp:1:0:
/usr/include/c++/6/iostream:61:18: note:  'std::cout'
  extern ostream cout; /// Linked to standard output
         ^~~~