ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 18:38:43

ამოცანა: რამდენი ლუწი და რამდენი კენტია?

მომხმარებელი: TikaKurashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
main(){
  int a,b,c;
  cin>>a>>b>>c;
  if((a+b)%2==0 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==0) cout<<"3 0";
  if((a+b)%2==1 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==1) cout<<"0 3";
  if((a+b)%2==1 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==0) cout<<"1 2";
  if((a+b)%2==1 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==1) cout<<"1 2";
  if((a+b)%2==0 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==1) cout<<"1 2";
  if((a+b)%2==0 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==1) cout<<"2 1";
  if((a+b)%2==1 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==0) cout<<"2 1";
  if((a+b)%2==0 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==0) cout<<"2 1";
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==0 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==0) cout<<"3 0";
               ^
main.cpp:7:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==1 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==1) cout<<"0 3";
               ^
main.cpp:8:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==1 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==0) cout<<"1 2";
               ^
main.cpp:9:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==1 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==1) cout<<"1 2";
               ^
main.cpp:10:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==0 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==1) cout<<"1 2";
               ^
main.cpp:11:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==0 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==1) cout<<"2 1";
               ^
main.cpp:12:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==1 && (a+c)%==0 && (b+c)%2==0) cout<<"2 1";
               ^
main.cpp:13:29: error: expected primary-expression before '=' token
   if((a+b)%2==0 && (a+c)%==1 && (b+c)%2==0) cout<<"2 1";
               ^