ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:13:34

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: Cotne4

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n,a,b,c,f,d;

int main () {
cin>>n>>a>>b>>c;
f = min(a, min(b,c));
d = max(a max(b.c));
if (f+d<=n) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:11: error: expected ')' before 'max'
 d = max(a max(b.c));
      ^~~
main.cpp:8:19: error: no matching function for call to 'max(int&)'
 d = max(a max(b.c));
          ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:219:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr const _Tp& std::max(const _Tp&, const _Tp&)
   max(const _Tp& __a, const _Tp& __b)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:219:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:19: note:  candidate expects 2 arguments, 1 provided
 d = max(a max(b.c));
          ^
In file included from /usr/include/c++/6/bits/char_traits.h:39:0,
         from /usr/include/c++/6/ios:40,
         from /usr/include/c++/6/istream:38,
         from /usr/include/c++/6/sstream:38,
         from /usr/include/c++/6/complex:45,
         from /usr/include/c++/6/ccomplex:39,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:52,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:265:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr const _Tp& std::max(const _Tp&, const _Tp&, _Compare)
   max(const _Tp& __a, const _Tp& __b, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algobase.h:265:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:19: note:  candidate expects 3 arguments, 1 provided
 d = max(a max(b.c));
          ^
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3459:5: note: candidate: template<class _Tp> constexpr _Tp std::max(std::initializer_list<_Tp>)
   max(initializer_list<_Tp> __l)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3459:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:19: note:  mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'int'
 d = max(a max(b.c));
          ^
In file included from /usr/include/c++/6/algorithm:62:0,
         from /usr/include/x86_64-linux-gnu/c++/6/bits/stdc++.h:65,
         from main.cpp:1:
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3465:5: note: candidate: template<class _Tp, class _Compare> constexpr _Tp std::max(std::initializer_list<_Tp>, _Compare)
   max(initializer_list<_Tp> __l, _Compare __comp)
   ^~~
/usr/include/c++/6/bits/stl_algo.h:3465:5: note:  template argument deduction/substitution failed:
main.cpp:8:19: note:  mismatched types 'std::initializer_list<_Tp>' and 'int'
 d = max(a max(b.c));
          ^