ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:13:26

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: nikanoza

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#iclude <iostream>
using namespace std;
int N,A,B,C,X,Y;
main () {
  X=min(A, min(B,C));
  Y=max(A, max(B,C));
  if (X+Y<N) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
  
}
main.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #iclude
 #iclude <iostream>
 ^~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:20: error: 'min' was not declared in this scope
  X=min(A, min(B,C));
          ^
main.cpp:5:21: error: 'min' was not declared in this scope
  X=min(A, min(B,C));
           ^
main.cpp:5:21: error: redeclaration of '<typeprefixerror>min'
main.cpp:5:20: note: previous declaration '<typeprefixerror>min'
  X=min(A, min(B,C));
          ^
main.cpp:6:20: error: 'max' was not declared in this scope
  Y=max(A, max(B,C));
          ^
main.cpp:6:21: error: 'max' was not declared in this scope
  Y=max(A, max(B,C));
           ^
main.cpp:6:21: error: redeclaration of '<typeprefixerror>max'
main.cpp:6:20: note: previous declaration '<typeprefixerror>max'
  Y=max(A, max(B,C));
          ^
main.cpp:7:15: error: 'cout' was not declared in this scope
  if (X+Y<N) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
        ^~~~
main.cpp:7:34: error: 'cout' was not declared in this scope
  if (X+Y<N) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
                 ^~~~