ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:12:52

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,a,b,c,f,d;
int main () {
  cin>>n>>a>>b>>c;
  f = min(a,min(b,c))
  d = max(a,max(b,c))
  if (f+d<=n) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
  
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:5: error: expected ';' before 'd'
   d = max(a,max(b,c))
   ^
main.cpp:8:30: error: 'else' without a previous 'if'
   if (f+d<=n) cout<<"YES"; else cout<<"NO";
               ^~~~