ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:09:57

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: Levan_tamazashvili

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
  long long a,b,c,n,x,y;
 int main(){
   cin>>n>>a>>b>>c;
  x=min(a,min(b,c));
  y=max(a,max(b,c));
  if (x+y<=n) cout<<"YES " else cout<<"NO";
 }
 
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:30: error: expected ';' before 'else'
   if (x+y<=n) cout<<"YES " else cout<<"NO";
               ^~~~