ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:09:16

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: Ananooo111

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long n,a,b,c,f,d;
int main() {
    cin>>n>>a>>b>>c;
    f=min(a, min(b,c));
    d=max(a, max(b,c));
    if (f+d<=n) cout<<"YES"; else cout<<"NO"
 
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:10:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^