ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:07:40

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: a_alievi2

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
using namespace std;
int n,a,b,c,x,y;
main () {
  cin>>n>>a>>b>>c;
  x=min(a,min(b,c))
  y=max(a,min(b,c))
  if cout (x+y<=n) cout<<"YES" ; else cout<<"NO"
}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:5: error: expected ';' before 'y'
   y=max(a,min(b,c))
   ^
main.cpp:8:36: error: 'else' without a previous 'if'
   if cout (x+y<=n) cout<<"YES" ; else cout<<"NO"
                  ^~~~
main.cpp:9:1: error: expected ';' before '}' token
 }
 ^