ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:07:19

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: nikanoza

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#iclude <iostream>
using namespace std;
int n,a,b,c;
main () {
  if (a+b<n) cout<< "YES "; else cout<<"NO";
  if (a+c<n) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
  if (b+c<n) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
  
}
main.cpp:1:2: error: invalid preprocessing directive #iclude
 #iclude <iostream>
 ^~~~~~
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:5:16: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a+b<n) cout<< "YES "; else cout<<"NO";
        ^~~~
main.cpp:5:36: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a+b<n) cout<< "YES "; else cout<<"NO";
                  ^~~~
main.cpp:6:16: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a+c<n) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
        ^~~~
main.cpp:6:35: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (a+c<n) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
                  ^~~~
main.cpp:7:16: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (b+c<n) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
        ^~~~
main.cpp:7:35: error: 'cout' was not declared in this scope
   if (b+c<n) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
                  ^~~~