ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:02:45

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: GvantsaLukhava1

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
  long long n,a,b,c;
 main()
 {
  cin>>n>>a>>b>>c;
  if(a+b<n)(a+c<n)(b+c<n) cout<<a, else cout<<c;
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:26: error: expression cannot be used as a function
  if(a+b<n)(a+c<n)(b+c<n) cout<<a, else cout<<c;
             ^