ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:01:30

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: GiorgiGiorgobiani

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include <iostream>
 using namespace std;
 int n,a,b,c;
  
 int main()
 {
  cin>>n>>a>>b>>c;
  f = min(a, min(b,c));
  d = max(a, max(b,c));
  if (f+d>=n) cout<<"NO"; else cout<<"YES";
 }
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:8:5: error: 'f' was not declared in this scope
   f = min(a, min(b,c));
   ^
main.cpp:9:5: error: 'd' was not declared in this scope
   d = max(a, max(b,c));
   ^