ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 17:00:27

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: ninoshavladze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<bits/std++.h>
using namespace std;
int n,a,b,c;

int main() {
cin>>n>>a>>b>>c;
if (n>a+b) cout<<"YES "; else cout<<"NO";
}
main.cpp:1:23: fatal error: bits/std++.h: No such file or directory
 #include<bits/std++.h>
            ^
compilation terminated.