ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:59:15

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: ninoshavladze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
int n,a,b,c;

int main() {
cin>>n>>a>>b>>c;
if (n>a+b) cout<<"YES "<<; else cout<<"NO";

}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:7:26: error: expected primary-expression before ';' token
 if (n>a+b) cout<<"YES "<<; else cout<<"NO";
             ^