ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:58:41

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: iraklius9

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა#include<iostream>
using namespace std;
long long n,a,b,c;
main(){cin>>n>>a>>b>>c;

if (n>a+b)(n>a+c)(n>b+c)(n>a)(n>b)(n>c)cout<<"YES "; else cout<<"NO";}
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:6:24: error: expression cannot be used as a function
 if (n>a+b)(n>a+c)(n>b+c)(n>a)(n>b)(n>c)cout<<"YES "; else cout<<"NO";}
            ^