ამოხსნების სტატუსი

ამ გვერდზე თქვენ იხილავთ გაგზავნილი ამოხსნების სტატუსს.


გაგზავნის თარიღი: 21.09.2022 16:56:40

ამოცანა: ორადგილიანი ნავი

მომხმარებელი: TDolidze

ვერდიქტი: ამოუხსნელი

შეფასება: 0 ქულა #include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
long long N,A,B,C;

main() 
{
  N=150;
  A=60;
  B=70;
  C=80;
  if(A+B) cout<<"YES "<<B+C; else "NO";
main.cpp: In function 'int main()':
main.cpp:11:41: error: expected '}' at end of input
   if(A+B) cout<<"YES "<<B+C; else "NO";
                     ^